ALGEMEEN HANDELSBLAD ^ïicutro TFtmsteröamscl^e @ourant p E N OPEN BOEK voor eiken adverteerder en voor elk erkend advertentiebureau is de oplage en de verspreiding van het „Algemeen Handelsblad". Behalve een accountantsrapport staan alle gewenschte gegevens ter beschikking. Tot onze vreugde be reiken ons steeds meer aanvragen om inlichtingen Opgave van het aantal abonné's in alle plaatsen van Nederland wordt gaarne verstrekt en zelfs in de verschillende stads- deelen of straten. Er is niets dat wij aan bonafide gegadigden niet willen mededeelen en toonen. Men wende zich slechts tot ons Het is mogelijk en reeds eenige malen tot volle tevredenheid van adverteerders geschied, dat men de vrijheid krijgt zijn klantenlijst met onze abonne- mentenregisters te controleeren.Tal van zeer interessante gegevens heb ben wij voor allen en voor elk geval AFDEELING EXPLOITATIE - AMSTERDAM - TELEFOON No. 30404. INTERL. No. R 0423

Revue der Reclame nl | 1938 | | page 2