Het Geheele Amsterdamsche Publiek AMSTERDAMSCHE BUURTBLADEN WEGENER'S N.Z. VOORBURGWAL 252 - TELEF. 32203 - AMSTERDAM-C 160.000 ETALAGES VERZORGEN om een artikel onder het publiek te brengen is een onmogelijkheid! VOOR 800.000 AMSTERDAMMERS een artikel koopbaar te maken ZOU TONNEN KOSTEN, als de werkelijkheid zoo was, dat op iedere 5 inwoners één étalage werd aangetroffen MAAR er is een publiciteitsmiddel, dat in staat is te bereiken en welke kans geen economisch aangelegde zakenman achteloos mag voorbij gaan. Er is een WEEKBLAD, uitstekend gerubriceerd en met attracties, waardoor het bijzonder populair is en dan ook de wekelijksche gast is in 160.000 AMSTERDAMSCHE GEZINNEN want men LEEST DE AMSTERDAMSCHE BUURTBLADEN Deze 160.000 exemplaren zijn evenzoo vele étalages, waarin het geannonceerde artikel de aandacht trekt. Dat voor een regelmatige aankondiging in deze 160.000 etalages geen tonnen gouds behoeven te worden uitgetrokken, zal U duidelijk zijn, als onze offerte U heeft bereikt VOOR RECLAME, VOOR GROOT DRUKWERK, VOOR INLAGE VRAAGT PRIJS! Uitgave: WEGENER'S COURANTENCONCERN. Hoofdkantoor: Apeldoorn, Kanaalstraat 8, Tel. 3692 met Dag- en Weekbladen in Amsterdam. Apeldoorn (3), Ede, Renkum, Rotterdam, Wageningen, Zwolle 36 Combinatie van bladen uiterst voordeelig! Vraagt offerte

Revue der Reclame nl | 1938 | | page 36