Prosit Op den goeden afloop MEERKOTTER CO POLMANSHUIS AMSTERDAM-C TELEFOON 47393 FILIAAL te LONDON: MEERKOTTER CO MP. LTD. Onze beste wenschen voor dit nieuwe blad en dat we er maar veel plezier van mogen beleven! fa Ziezoo en meieen zit de stemming erinDat doet één zoo'n eenvoudige teekening en een paar woorden er onder aan. Sfeer en stemming maken, rondom Uw artikel, dat is liet werk van Meerkotter Co nu al 50 jaren lang! fa Frissche copy, de allernieuwste technieken (o a. van de bekende Carlton Studio's te Londen, die wij voor Nederland en Koloniën vertegenwoordigen). Een complete Reclame-dienst biedt Meerkotter Co U, bestaande uit een Economisch Advies bureau, advertentiebedrijf, studio, drukkerij en etalage-bedrijf, alles onder één dak! fa Referenties van de fine fleur der Nederlandsche adverteerders! Voor Uw eerst volgende reclame, hetzij een complete campagne of een onderdeel daarvan, verzuim in geen geval Meerkotter Co te raadplegen. Een uitgebreide staf ervaren medewerkers op de modernste wijze geoutilleerd, staat voor U gereed! Gt. Queenstr. Kingsway LONDON W. C. 2 TEL. HOLBORN 4041 ALLEENVERT. VOOR HOLLAND EN KOLONIËN VAN DE CARLTON STUDIO LTD. LONDON

Revue der Reclame nl | 1938 | | page 38