minuten ZON per dag Service- en Advertentie Afd. P.K - Nassauplein 1 - Haarlem - Tel. 13866 6 I Heel Nederland huivert met terugwerkende kracht, maar in vierhonderdduizend gezinnen weet men ook, hoe warm het 's avonds was en hoe gezel lig, thuis met „Panorama" of de „Katholieke Illustratie", die dag in, dag uit, hun licht ver spreiden, langer dan bij ons de zon pleegt te schijnen. En nu meenden we nog al, dat we precies wisten, hoe donker de„donkere dagen voor Kerstmis" waren. Helaas: de Bilt heeft onze inbeelding wreede- lijk verstoord met het nuchtere sommetje, dat we de eerste 18 dagen van December welgeteld drie uur en twaalf minuten zonneschijn genoten hebben.

Revue der Reclame nl | 1938 | | page 6