Vette Annonce ül 0 0 ld h h ld voor bandwerking voor neutraliteit voor vetheid Vette Annonce N.V. Lettergieterij „Amsterdam" vh. N. Tetterode z z z een letter van de Lettergieterij -Amsterdam- Vele ontwerpers houden ervan een markante vlakverdeling te maken, waarin alle tekstdelen tegen elkaar uitgebalanceerd worden als de blokken en lijnen in een schilderij van Piet Mondriaan. Deze effecten zijn gemakkelijker te bereiken wanneer de letter door zijn gesloten vorm zelf mee helpt om de regels er als een band te doen uitzien. Ook wil men graag een sterk contrast tussen platte tekst en de diverse titelregels; in sommige gevallen kan men dan geen levendigheid voor dit contrast gebruiken, maar zoekt men juist een neutraal beeld, echter met veel «kleur». Aan vetheid geen gebrek in de Vette Annonce; in feite is het de vetste letter die wij in ons gietprogramma hebben. Wanneer bet nodig is een advertentie of een tijdschriftenkop een -smak» te geven, gebruik dan een flink corps van de Vette Annonce. Het grootste corps is 60; ook de kleine corpsen (6 is de kleinste) zijn niet te versmaden. wordt, zoals al onze letters, uitsluitend rechtstreeks geleverd aan erkende grafische bedrijven. Maar met proefbladen staan wij ontwerpers gaarne ten dienste. Een briefkaart aan onze publiciteitsafdeling bezorgt U er een. Amsterdam-West, Bilderdijkstraat 163, Tel. 81313 Rotterdam, Mathenesserlaan 297, Tel. 38287 Den Haag, Toussaintkade 52, Tel. 337585 - 331453 Kent U al onze letters Polka, Flambard, VETTE LASSO, Brede Vette Antieke?

Revue der Reclame nl | 1955 | | page 27