KAN MEN ALLEEN LEVEN VAN WATER EN BROOD? univers univers umvers univers umvers univers univers univers umvers univers umvers univers univers uruvers univers umvers univers univers umvers uruvers TYPOGRAFISCHE NOTITIES 45 46 47 48 53 55 56 57 58 59 63 65 66 67 68 73 75 76 83 rechts: één van de 4000 voorstudies voor de univers 652 het is een mislukking, de zuivere moder ne typografische vormgeving, de zuivere moderne architectuur, de zuivere indu striële vormgeving voor produkten die hun toepassing vinden in het huishou delijk gebruik. Het is een mislukking om dat 90% van de moderne vormgeving door de makers toch versierd is met gouden randjes, krulletjes of met rood pluche. Dat is niet de schuld van de fa brikanten, maar 90% van het publiek wil die moderne, zuivere vormgeving niet. En waarom niet? Dr. Karl Pawek, hoofdre dacteur van Magnum, gaf hierop voor industriële ontwerpers in Den Haag zijn visie. Ik vond die in het Maandbericht voor de Industriële Vormgeving. Pawek zegt dat de moderne stijl ten eerste te rationalistisch, ten tweede te constructi vistisch, ten derde te zakelijk is. Te rationalistisch omdat de rede en het intellect een te grote invloed hebben. De hedendaagse intellectueel ondergaat de nieuwe moderne stijl als eenzelfde gees telijke bevrediging als een geanimeerde discussie of wetenschappelijke denkarbeid. Omdat religie, traditie en nationaliteit in het niet-latijnse Westen een minder belangrijke rol spelen, zijn het vooral zeer verstandelijk scheppende mannen en vrou wen die nu de richting van de vormge ving bepalen. Er zijn echter slechts weinig van deze zeer verstandelijk scheppende mensen in een bevolkingsgroep aanwezig. De meeste mensen zijn 'dom' in de bete kenis van niet zo rationeel denkend. Deze kleine en deze grote groep mensen spreken beiden een andere taal, ze begrij pen elkaar niet. WAAROM IS ER OÉCOR NODIG? De moderne stijl is te constructivistisch. De zuivere constructie van het object wordt door de ontwerpers belangrijker

Revue der Reclame nl | 1961 | | page 53