Drie zetsystemen Eén letter, één letterbeeld Sabon-Antiqua Dit is Linotype zetsel Eén regel is Monotype zetsel Welke Dit is Monotype zetsel Eén regel is handzetsel Welke Dit is handzetsel Eén regel is Linotype zetsel Welke De Sabon-Antiqua is de eerste drukletter in de geschiedenis van de gegoten letter, die bij de twee machinale zetsystemen - dus losse letter-resp. vaste regelproduk- tie - en bij handzetsel in vorm, beeld grootte en zetbreedte identiek is. Het is daarom mogelijk, de Sabon volgens drie zetmethodes voor één werk toe te passen, of van het ene systeem op het andere over te gaan, zonder dat verschillen in het beeld optreden. Bij dit voordeel komen de esthetische, funktionele en technische kwaliteiten, die deze nieuwe letter in de stijl van de Renaissance- Antiqua heeft. Hierdoor is met de Sabon een voor onze tijd ideale letter ontstaan en reeds nu voorspellen vakkringen in binnen- en buitenland de Sabon-Antiqua een grote toekomst. De Sabon-Antiqua is de eerste drukletter in de geschiedenis van de gegoten letter, die bij de twee machinale zetsystemen - dus losse letter - resp. vaste regelproduk- tie - en bij handzetsel in vorm, beeld grootte en zetbreedte identiek is. Het is daarom mogelijk, de Sabon volgens drie zetmethodes voor één werk toe te passen, of van het ene systeem op het andere over te gaan, zonder dat verschillen in het beeld optreden. Bij dit voordeel komen de esthetische, funktionele en technische kwaliteiten, die deze nieuwe letter in de stijl van de Renaissance- Antiqua heeft. Hierdoor is met de Sabon een voor onze tijd ideale letter ontstaan en reeds nu voorspellen vakkringen in binnen- en buitenland de Sabon-Antiqua een grote toekomst. De Sabon-Antiqua is de eerste drukletter in de geschiedenis van de gegoten letter, die bij de twee machinale zetsystemen dus losse letter—resp. vaste regelproduk- tie en bij handzetsel in vorm, beeld grootte en zetbreedte identiek is. Het is daarom mogelijk, de Sabon volgens drie zetmethodes voor één werk toe te passen, of van het ene systeem op het andere over te gaan, zonder dat verschillen in het beeld optreden. Bij dit voordeel komen de esthetische, funktionele en technische kwaliteiten, die deze nieuwe letter in de stijl van de Renaissance- Antiqua heeft. Hierdoor is met de Sabon een voor onze tijd ideale letter ontstaan en reeds nu voorspellen vakkringen in binnen- en buitenland de Sabon-Antiqua een grote toekomst. P P P De Sabon-Antiqua is naar ontwerpen van Jan Tschichold gemeenschappelijk ontwikkeld door Linotype GmbH, Monotype GmbH en Stempel AG, alle in Frankfurt/Main. De Sabon-Antiqua is in de corpsen 6 -12. bij alle drie zetsystemen identiek. >Linotype< matrijzen HAGRA Handelmaatschappij voor Grafische Machines N. V. Pr. Hendrikkade 34 Amsterdam-C. Tel. 020-22.2611 >Monotype< matrijzen The Monotype Corporation Limited Keizersgracht 142 Amsterdam-C. Tel. 020-243606 Stempel handletter N. V. Machinehandel MAHEZ Buyskade 41 Amsterdam -W. Tel. 020—125252

Revue der Reclame nl | 1969 | | page 2