SODOMA GOMORA NEJVËTSf A NEJOBSAHLEJSl PRÜVODCE »ODEON« JAN FROMEK, PRAHA III., VlTËZNA 11 LITERÜRNi NOVINHY: KNIHKUPECTVl ODEON MARCEL PROUST - t'/- „HLEDANIZTRACENÉHO ÖASU" D IL V. NAKLflDIITELSTVi ODEON JAN FROMEK, PRAHA III., VlTËZNA 11. -v r v i PARIZI ^NAPSALI STYRSKY-TOYEN-NECAS. CENA Kc 60'- VAZ. 803 stran, 24 foto, 14 planü a 2 mapy Specielm cast!: ÖESKA PARlË, NOÖNf PA- ftfZ, PROHLlDKY PO FRANCOUZSKÉM BOJIÜ5TI, ADRESY umëlcü a basnlkü, P&EHLEDY vyvoje dëjinfrancouz. divadla, filmu, hudby, baletu, malirstv! atd. Jedi- necnd sbirka neznamych detailü ze zivota umëlcü a literütü, zijicich v Paffzi. PARlZSKÉ AKTUALITY A KURIOS1TY v rüznych mèsicich. OKOLt PAftlZE. Re- staurace francouzské, ëeské a exotické atd. NASKLADÈ U VSECH KNIHKUPCÜ ANEB V NAKLADATELSTV I Curwood: Cerny lovec. Kc 30. Capek K.: Bozi muka. Kc 20. Honzik K.Modern! byt. Kc 20.—. Kisch E. E.: Zurivy reportér. Kc 24. Lancova-Trnka: Psychologie zeny. Kc 16.50. Leger K.Pomsta. Kc 9. Magre M.: Jed vasnë. Kc 20. Nejedly Z.: B. Smetana III. V Praze. Kë 120.—. Ozenfant: Art. (FYancouzsky.) Kc 112.50. Proust M.: Sodoma a Gomora. 3 svazky. Kc 78.—. Rolland R.Hudebnici minulosti. Kc 40. Saudek: Pod oblohou Ot. Breziny. Kc 20. Sauer F.: Paseraci. Kc 26. Sinclair U.: Boston. II. dil. Vaz. Kc 36. Stevenson R.: Lod' mrtvych. Kc 32. Stoll L.: Otraveny chléb. Kc 16. Voskovec Werich: Premiera Skafandr. Kc 15.—. Vsechny zde uvedené knihy i jiné doda: JAN FROMEK, Praha III., Vitëzna tr. 11. NOVINKA: Prelozili Jar. Zaoralek a B. Mathesius. Cena 3 diIpro odbëratele Proustova cyklu Kc 66-, vaz. ve 3 knihach Kc 126"-, jednotlivë Kc 78'-, vaz. Kc 138"-

Red cs | 1929 | | page 35