Zij vulden de coupon In ontwerper+werktekenaar orqamseer je pu L/n*L/n*L/n U/1*U/1*U/1 nuii: Smiths Nieuwe accounts en campagnes H ■I sz: AE sr. toekomstig directeur leraar reclame- en reproduktie-tekenen STERREN cEverywiiere afEuwpe t yöumeet I&enbiacki V».. Louis Swart ontwierp vignet, house style en verpakkingen voor Smiths ERKEND RECLAME ADVIESBUREAU (7i9n E 140 In opdracht van Allick/Van Engeland NV, Marketing Advertising, ver vaardigde Koedijk Film een 20 seconden TV-commercial voor Abbey Leven. Deze campagne startte maandag 17 augustus. Voor een andere verzekeringsmaat schappij, het concern Nationale-Ne- derlanden, start deze week een intro- duktiecampagne. Op de televisie ko men 45 seconden-commercials in kleur. In de landelijke en grote re gionale dagbladen verschijnen vanaf begin september 1/1 pagina's na een aanloop met 1600 mm steunkleur- jf-f-.-tH F.ir.d augustus start het Nederlandsch Verkoopkantoor voor Chemische Pro- dukten een internationale roet cam pagne. De Ketjen Black advertenties verschijnen in toonaangevende bladen in Duitsland, Groot-Brittannië, Frank rijk, De Verenigde Staten en in Ne derland. R B, Adviesbureau voor Reclame, is met de verzorging van deze campagne belast. II» Z.tr»*a*o#Vi **s Isme'tn JLlMbtn I Studeer (>Bli A- daar wtrd wtjxtr ran mJ Half augustus vervolgt PBNA haar coupon-advertising campagne in de RTV-bladen en additionele media on der andere Het Beste, Ouders van Nu, Tussen de Rails. Was het basisthema voor de eerste opzet 'doorzettingsver mogen',voor deze nieuwe campagne geldt: 'resultaat'. De campagne wordt verzorgd door R B, Adviesbureau voor Reclame. advertenties. Later worden ook ra dio- en tv-bladen en de opinieweek bladen ingeschakeld. De commercial is geproduceerd door Film Group One te Amsterdam. Het bureau is de Nationale Publiciteits Onderneming (NPO) in Den Haag, die ook de nieuwe house-style van het concern verzorgde. Beiersdorf NV heeft per 1 september de zorg voor de reclamebegeleiding voor Nivea-crème, milk en zonne brandmiddelen alsmede van de deo- dorantlijn 8x4 aan R&B opgedragen. 69 Smith's Potato Crisps Holland NV zal op korte termijn haar naam verande ren in Smiths Food Group NV. Dit geldt ook voor de beide dochteronder nemingen in België en Duitsland. De naamsverandering heeft twee re denen. In de eerste plaats zijn de woorden „potato crisps" uit de oude naam te weinig representatief voor de vele produkten die Smiths tegen woordig op de markt brengt, in de tweede plaats streeft Smiths naar een meer internationaal gezicht. De naamsverandering gaat samen met een nieuw (oranje) beeldmerk en een nieuwe huisstijl, ontworpen door Louis Swart. Ook de verpakkingen worden uitgevoerd in een moderne lay-out en frisse kleuren, die in con sumententests zijn beoordeeld. Deze verpakkingen worden meertalig uit gevoerd hetgeen kleine naamsveran deringen noodzakelijk maakte. Begin oktober, wanneer het gehele assorti ment zal zijn vernieuwd, wordt ge start met een reclamecampagne in de dames- en familiebladen. Deze campagne zal worden ondersteund door een aantal tv-spots. Tevens staat een verpakkingsprijsvraag op het programma. gevestigd in het centrum van het land (VEA klasse IV) zoekt (liefst reeds in het bezit van het erkennings diploma) als Ervaring op het gebied van industriële reclame geldt als een pluspunt. Graag zien wij op zo kort mogelijke termijn sollicitaties tegemoet, die voldoende feitelijke gegevens dienen te bevatten om ons in staat te stellen een goed beeld van het niveau en de praktische ervaring van kandidaten te vormen. In dit stadium kunnen wij helaas onze naam nog niet prijs geven. Zouden bepaalde kandidaten er derhalve omgekeerd ook de voorkeur aan geven hun sollicitatie via een tussenpersoon in te dienen, dan gaan wij daarmee vanzelf sprekend akkoord. Brieven worden gaarne ingewacht onder 6870 aan het bureau van dit blad. AMSTERDAMSE GRAFISCHE SCHOOL Voor de afdeling reproduktie-tekenen wordt gevraagd een met opleiding academie en enige praktijkerva ring. Het bezit van de akte Nllb of MA wordt op prijs gesteld. Aantal lestijden plm. 22 uur. Brieven met uitvoerige inlichtingen te richten aan de directeur, Dintelstraat 15. bureau voor grafische vormgeving en publiciteit uniepers nv jj viottastraat 38 amsterdam tel 715145 vragen naar netty van zandvoort HOE Hoe zet je zoiets goed op? En hoe zit het dan met wat-wel-en-wat-niet mag van de wet? Wat doe je precies met de teksten, opgaven en reglementen? En een jury hoe stel je die verantwoord samen? Maar dan ben je er nog lang niet. Je moet een postbus hebben. Dagelijks de binnenkomende inzendingen controleren. Alles mooi tellen en misschien analyseren. Plus nog een keertje een voor-selectie maken, waarmee de jury aan de gang kan. En leiding geven aan de jury. En zorgen voor lijsten van de prijswinnaars. En bericht aan de winnaars. Tsjongejonge. Je kunt beter metéén naar Daane gaan. Reclame Service Bureau Laurens A. Daane N.V. Burgemeester Röellstraat 70 Amsterdam-W 020 - 110122 RAM: (21 maart-21 april) - U zult spoedig ervaren dat uw pogingen om eerlijk tegenover uw medemensen te staan vruchten gaan afwerpen. Men apprecieert u meer, u merkt dat steeds meer mensen zich tot u wenden. Maar het is nog te vroeg om een balans op te maken om te kijken in hoeverre er gebruik van u is gemaakt. STIER: (22 apriI-22 mei) - Uranus komt zo vol door uw Huis dat u zich zult moeten verzetten tegen opkomende claustrofobie. Repeteer steeds voor u naar huis gaat dat u in de familiekring thuishoort, dat er geen stoel zo goed is als papa's stoel. Als 't te erg wordt val dan in slaap, het is in deze tijd beter dan de hort op. TWEELINGEN: (23 mei-21 juni) - U ziet Vrij Nederland lezen in de trein, in de queue bij het postkantoor, op terras sen en in Nederlandse restaurants en ineens beseft u wat er tegenwoordig be doeld wordt met een koopkrachtig publiek. KREEFT: (22 juni-22 juli) - U aarzelt terecht! Maandenlang bent u toonaan gevend geweest wat vesten en dassen betreft. U voelt de neiging dat men in de herfst eigen wegen wil inslaan. Sa- turnus komt laag in, dus alles wijst erop dat u het sober moet aanpakken. Maar ii loopt het risico dat men van u zegt dat ii zich gaat kleden naar uw maat schappelijke positie. LEEUW: (23 juIi-22 aug) - Vreselijk. In de afgelopen weken in uw sport hemd in Italië heeft u vaak gedacht dat er eens iemand moest komen om daar een beetje orde op de zaken te zetten. Dat praat en staakt en toetert en luiert maar. Dat verkeerschaost maar. En nu moet u lezen dat Mussolini ook een Leeuw was. MAAGD: (23 aug.-22 sept.) - Kos mische tendenzen zullen u omhoog sto ten. In de komende weken zult u uw plaats moeten innemen op de verant woordelijke positie die u wacht. U zult invloed uitoefenen en leiding geven. En het vervelende is dat u er niets tegen kunt doen. U leidt, maar de sterren lei den u. Neem wat broom. WEEGSCHAAL: (23 sept.-23 okt.)- Als ii tussen 1 en 3 oktober geboren bent is er een kans van 1:25.000 dat die Dolle Mina bent die binnenkort zal op staan en zal zeggen dat deze sterren vrijwel alleen voor mannen voorspellen. Dat is zo. Maar wanhoop niet, ook uw pad zal binnenkort gekruist worden door een rijpe, blonde dame vol oneer bare voorstellen. SCHORPIOEN: (24 okt.-22 nov.) - U bent al aan uw vijfde spree, en nog steeds wil niemand met u in een creatief team zitten. Ach, u moet er eens een paar weken uit. BOOGSCHUTTER: (23 nov.-21 dec.) - Elke ochtend als u door de binnenstad komt en de Dam ziet dan moet u eens denken: 'wat zou onze onze haarcrème het daar goed doen, als ze niet zo lui waren!' De komende dagen zijn gunstig voor creatief marketen. STEENBOK: (22 dec.-20 jan.) - 'Zou een top-acteur die zoveel succes met zijn commercials heeft eigenlijk niet ver plicht zijn ze ook op het toneel te brengen?' Juist om dit soort diepgaande aforismen bent u bekend. Hoe langer u er in de komende dagen over na zult denken, des te dieper en eigentijdser wordt hij. Doe het meer! Lees Terzijde ook eens, al zijn dat amateurs. WATERMAN: (21 jan.-18 febr.): - Venus in het elfde huis! De mooie, lange meid in die sherrybar! Dat vergeet u nooit meer! Zij gaf u haar telefoonnum mer, en dat bent u kwijt. En u gaf haar uw autosleuteltjes, omdat u toch niet meer rijden kon. Over een week of drie is alles weer goed. VISSEN: (19 febr.-20 maart) - In de komende weken wordt de kans op een uitbreiding van genegenheidsbindingen veel groter. Er is alle kans dat u een bureau krijgt vooraan de zaal, bij het raam naar de straat. OOM WANJA

Revue der Reclame Expres nl | 1970 | | page 2