de goede beslissing Het drukste 'shopping-centre' van Nederland: Een advertentie in AllerHande geeft u een etalage in het drukste 'shopping - centre7 van Nederland. Een centre waar regelmatig 2.000.000 huisvrouwen rondneuzen. Per mm regel en per 1000 huisvrouwen kost u zo'n etalage 0,3 tot 0,22 cent. Albert Milhado kan u nog meer vertellen. voor De Zuil: opening van nieuw pand volgende week een feit VERKIEST U EEN KERSTMIS IN BIKINI? STERREN Albert Milhado Co. N.V. Plantage Middenlaan 38 Amsterdam telefoon 020-920150 Nieuwe accounts en campagnes Tarieven NRC-Handelsblad-Tijd E 160 Op 30 september is het feest bij het dit jaar 25-jarige Enschedese reclame bureau De Zuil. Dan zal de reeds in gebruik zijnde nieuwe behuizing officieel worden geopend. Het is niet het eerste feest in het nieuwe gebouw en het zal ook zeker niet het laatste zijn. Het verlaten van de villa aan de Hogelandsinge! vormde de eerste aanleiding tot gepaste feestvreugde, het betrekken van de nieuwe werkruimten (op 3 januari) de tweede, terwijl de inwijding van de kantine voor de derde in de reeks van festiviteiten zorgde. Ongetwijfeld is de nieuwe behuizing van de Zuil een van de meest sfeer- rijke en praktische reclamebureaus in Nederland. Vanaf de eerste blauw druk is namelijk uitgegaan van een streven naar het meest plezierige werkklimaat voor de medewerkers, terwijl ook een praktische routening en een gunstige verhouding tussen de afdelingen copy, art, secretariaat en directie met succes is nagestreefd. De administratieve afdelingen en onder meer de media-afdeling blijven on dergebracht in de villa, die als moe dergebouw van het gehele complex is te beschouwen. Zoals de (winter)- En we brengen u naar zuidelijker en zonnelljker atreken. Al waar u de kerst kunt vieren op het strand. Onder 'n vriendelijk zonnetje. Gastvrij verzorgd en verwend. Zo gaat u dan gebruind en gesterkt het nieuwe Nederlandse j* weer In. Daar krijgt u zin In? Kom dan even langs. We zijn graag tot u dienst NEROPA Theresiastraat 82. Oen Haag Tol. 070-839906 Goudenregenstraat 245. Den Haag Tel. 070 63792: Stevinstraat 150. Schevemngen. Tel 070-540165 Voor reisbureau Neropa verzorgde Gelder een najaarscampagne in de Haagse dagbladen. In opdracht van Buchmann Montu ren NV ontwikkelde bureau Gelder een introductiecampagne voor Dior brillen. Van de Put, Lamers Lenting zal de reclamebelangen gaan behartigen van Intervend NV-Filtermatic koffie- automaten, Den Bosch en Keramiek Kerkdriel, Kerkdriel aan de Maas. lined bekeken! Vrfoedgekeuri 'zaaizaad aC-.ws «s6N."-s«t f«ok Voor de Commissie ter bevordering van het gebruik van Goedgekeurd Zaaizaad ontwikkelde Frisch' recla me- en drukwerkadviseurs te Mid- den-Beemster een campagne voor zaaizaad. De campagne startte half september in de landbouwbladen en wordt in het voorjaar van '71 onder steund door radioreclame. Verder zullen ten behoeve van het landbouw onderwijs gratis affiches en brochures worden verspreid. Jan Groot chief art bij bureau Breeu- wer ontwierp een nieuw vignet voor de Internationale Huishoudbeurs. Prad stelde een advertentie samen ter gelegenheid van de officiële opening van de vestiging van Lucas Bols in Nieuw-Vennep. De 1/1 pagina adver tentie werd op de dag van de opening afgedrukt in de Telegraaf, de Volks krant, het Algemeen Dagblad en Trouw. Per 1 oktober worden de nieuwe ta rieven van kracht voor Handelsblad NRC en de Tijd. De combinatie-prij zen voor de twee bladen zijn als volgt samengesteld: los 230 ct, 1.000 mm 172 ct, 2.500 mm 168 ct, 5.000 mm 158 ct, 10.000 mm 154 ct, 25.000 mm 150 ct, 50.000 mm 146 ct, 100.000 mm 142 ct, 150.000 mm 138 ct, kleur: 1.100,—. foto enigszins laat zien zijn de nieu we kantoren (een uitbreiding van 2000 m2) aan weerszijden met het hoofdgebouw verbonden. Zowel aan de buitenkant als qua interieur doet het nieuwe gebouw aan een kolossale bungalow denken. Uitgezonderd de fotostudio is alles laagbouw. Alle af delingen zijn bovendien gelijkvloers ondergebracht en door één doorlo pende gang bereikbaar. De ruime en modern ingerichte fotostudio is voor de helft van de totale hoogte in de bodem verzonken. In de kelderruim ten treffen wij bovendien het archief, drie donkere kamers, een ruime kan tine en een volgens de laatste ont wikkelingen ingerichte bioscoopzaal aan. Aan kantoorruimte (parterre) tel den wij in totaal 24 appartementen waar - uitgezonderd de directiekamers - telkens twee personen in werken. Alle medewerkers waren geheel vrij hun kamer naar eigen smaak en in zicht in te richten. Wel is voor alle afdelingen gebruik gemaakt van stan- daardmeubilair, dat gedeeltelijk door creatieve mensen van De Zuil is ont worpen. Menno Luiten, directeur van het re clamebureau, vertelde ons dat het nieuwe gebouw niet alleen vóór de medewerkers is gebouwd, maar voor een belangrijk gedeelte ook dóór de mensen van De Zuil. Voordat de eerste lijnen op het papier waren ge zet, hadden diverse hearings met het voltallige personeel plaatsgevonden, waaruit talrijke suggesties en wensen naar voren kwamen. Hoe zeer met de nieuwbouw is uitgegaan van een zo gunstig mogelijk werkklimaat moge oc:c biijken uit het feit dat aan het ontwerp van gebouw en interieur geen architectenhand te pas is geko- men.De 'bouwmeester' was in dit ge val een medewerker van De Zuil, Erwin Welters, art director van het bureau. Binnen de vleugels van het gebouw is een binnenplaats gecreëerd met zitjes en planten. Aan de muur van de fotostudio is een plastiek gemon teerd van de Enschedese kunstenaar H. Schuring, eens ontwerper bij De Zuil, die ook een aantal decoraties voor de kantine maakte. Die kantine zal overigens ook dienen als exposi tieruimte. RAM: (21 maart-21 april) - U zou naar adem happen als u wist wat de Sterren voor u verborgen hielden. Rijk dom, genot en wellust liggen voor uw deur - als u de moed maar had met werken op te houden. STIER: (22 april-22 mei) - Kijk maar cm u heen, uw bazen toeven dikwijls in romantische etablissementen met opmer kelijk blonde, niet mannelijke medewer kers. Maar in de afgelopen maand zijn de meesten gevallen door een heftig virus dat maagkrampen meebracht, en een bleek uiterlijk. Laat u daardoor niet uit het lood slaan, de adressen van die blonde, niet mannelijke medewerkers zijn makkelijk te achterhalen. TWEELINGEN: (23 mei-21 juni) - Het is moeilijk na te gaan voor de Ster ren of Vrij Nederland nog 'in' is. Na tuurlijk, als het 'uit' is hoeft u er hele maal niet aan te beginnen. Maar als het 'in' is wèl? KREEFT: (22 juni-22 juli) - Als u een man bent is alles duidelijk, de be weging op het loonfront zal u méér opbrengen. Maar als u een vrouw bent kunnen zelfs de Sterren er niets aan deen. Een vrouw is een biologisch mid del dat het wassen heiligt. LEEUW: (23 juli-22 aug.) - Leeuwen gaan er altijd meteen op af! Jawel, maar u leest teveel horoscopen. Bij rel len telt het niet. Uw tijd in het zieken huis is gunstig voor bananen en appels. Schuw peren en bessen op sap. Beoor deel zusters nooit op hun knieën. MAAGD: (23 aug.-22 sept.) - Een kleine zwarte vrouw komt op uw pad. Ze heeft twee kinderen en is secreta resse van een sex-club. Het is mogelijk dat ze iemand zoekt die met de admi nistratie wil helpen. WEEGSCHAAL: (23 sept.-23 okt.) - Wees bereid. Vandaag of morgen valt u dat geniale idee in dat het soep-eten op een hoger peil dan ooit tevoren zal brengen. Nimmer zullen zovelen zoveel geschenken hij zo weinig soep ontvan gen. Biedt uzelf eens aan bij een waren huis. SCHORPIOEN: (24 okt-22 nov.) - Een dichteres zal uw pad kruisen. De dauw van de morgen zal een fijn waas op uw geluk zijn. Een filmpje zweet het hoog tepunt van uw vereniging. Een snelle dynamische liefde de neerslag van het smeersel van dit tijdsgewricht. De derde oksel zal bloeien als een roos. En de vierde dag zal ze ontdekken dat u copywriter bent. BOOGSCHUTTER: (22 nov.-21 dec.) Uw dochter houdt aan Amsterdam '70 een langharige over en tot uw verbijste ring blijkt het een jongen, een Ameri kaan en een reclameman. De infiltratie neemt geen einde. - De tijd is niet gun stig vcor een nieuwe koffiejuffrouw. STEENBOK: (23 dec.-20 jan.) - U ergert zich, want u leest Vrij Nederland van links naar rechts. Het is inderdaad te zot dat ook bij linkse weekbladen de advertenties links staan. Probeer het eens een week als gemiddelde lezer. WATERMAN: (21 jan.-18 febr.) - U bent nu in de vierde maand van uw koolhydratendieet. En u krijgt nü door waarop het gebaseerd is: afkeer van die vette spijzen die u wél mag. Maar er is niets aan te doen, u heeft het tegen teveel mensen verteld. Natuurlijk is het wel mogelijk wegens algehele uitputting een maand ziek te worden. Maar ja, dan moet u thuis lunchen! VISSEN: (19 febr.-20 maart) - Ja, Schopenhauer was ook een Vissen. Hij piekerde almaar over al het leed. Hij was de voorman van het pessimisme. Geen hond begreep hem helemaal. Waarom zou u dan klagen? OOM WANJA AllerHamde

Revue der Reclame Expres nl | 1970 | | page 2