t r* 3 ~m I 3 - -3 3 3 3 -9 3 -3 I. moholy-nagy, 1933: construction ,,sil 1" (silberit) 3 4-3 b) reflektorickó svèlelna hra, iez provadi s barevnymi projektory sablonové hry a podobné, iako na prfklad laszlovy barvové varhany, bud'to iako iednotliva produkco nebo cestou televise, vysilana z radiové üstredny. c) sem nalezi barvovy klavfr, nastroi, ktery opatren tastaturou pouziva rady lampovych jednotek pro rozsvëcovant a osvëtlovant stinidel. (to bude budouct nastroi ucitelü kresleni pro mnoho demonstrad.) d) svëtelné fresko, které vyzdobi umëlym svëtlem velké architektonické iednotky, budovy, casti budov, siëny podle stanoveného svëtelného planu. (bude to pravdëpodobnë tak, ze bude v budoucnu vënovano urcité misto v bytech, podobné jako radiu, pro pfiiimam tëchto svëtelnych fresek.) 2. mily kalivodo, ty znas mou svëtelnou rekvisitu a mou »svëtelnou hru cerna-blla-seda«. dalo to velkou praci, nez isem to snesl vsechno dohromady. presto znaci to ien neiskromnëisf zacatek, skoro nepozorovatelny krok. a ani v tomto ramci nemohl jsem dale provadëti svych pokusü. miizes se pravem tazati, proc skladam zbranë, proc opët maluji obrazy a poradam vystavy obrazö, kdyz jsem poznal spravné ukoly dnesniho »malfre«. 55

Telehor cs | 1936 | | page 59