m m a c r~ r r r r a -• a 9 9 ft t «5 ft- -ft c 9 9 9 ft- ft ft ft ft ft ft" ft ft ft ft ft ft- ft ft -ft ft ft ft -ft -ft ft ft ft ft -ft ft koliv kamere. dava nam nadëji na svépravné, dosud naprosto neznamé optické formace. ie neivice produsevnëlou zbrani v boji za nové vidëni. j co jest to opticka kvalita? vyvoiem cerno-bilé fotografie byly teprve spravnë objeyeny svëtla a stïny a po teoretickych poznatcïch spravnë pouzity. (impresionismus byl v malirstvi k tomu soubëznou akci barevnou.l vyvoiem vysoce hodnotnych umëlych, zeiména elektrickych svëtelnych zdroiü, ieiich riditelnosti dospélo se k vystup- novanému pouziti plynulého svëtla a bohatë odstupnovanych stlnü a tim k oziveni plochy, optickému ziemnëni. toto velké odstupnovam hodnot ie podstatnym prostredkem optické tvürci prace. i tehdv, ucime-li se uvazovati a pracovati neien v hodnotach cerno-bilo-sedych, ale i v hodnotach barevnych. cista barva polozena vedle cisté barvy, tón vedle tónu, vyvolava totiz zpravidla dekorativni, tvrdy a plakatovy doiem. tytéz barvy ve spoienf se svymi mezitóny uvolnuii naproti tomu plakatové slozeni a vytvóreii iemnëisi skladbu barevnych ucinü; cerno-bilo-sedym podanim vsech barevnych zjevü privedla nas fotografie iak v sedé, tak v barevné skale k poznavani neiiemnëjsich valérovych rozdilü. to jest nova kvalita optického vyrazu, prevysuiici dosavadni standard. to ie ovsem pouze ieden bod z mnoha iinych. ie to bod, pri nëmz müzeme pocitati spise s vnitrni schopnosti dopracovati se optickych ücinü, spise s funkci stranky vyrazové, umëiecké nez se zobrazovaci funkcl tvorby. prozatim aspoh. 18 I. moholy-nagy, 1922-1923: construction (email) 69

Telehor cs | 1936 | | page 73