W. BOGTMAN HAARLEM pi» LANDEN EN VOLKEN m'*vm ri i a s8W»S&/ EMMAKADE 45 45 H GEBRAND GESCHILDERD GLAS GLAS IN LOOD I I r2 BIJ DE UITGEVERS-MAATSCHAPPIJJE. N. U. M. NIEUWE LOO IJ ERSSTRAAT 47, TE AMSTERDAM, IS DE INTEEKENING OPENGESTELD OP Prospectus op kunstdrukpapier met illustraties in kleurendruk wordt op aanvrage gratis toegezonden i*iï1 .yJ'S-.'-'f/fgJ fei C <r"v - vii V -v -\ i MW).'.W. wy';t*, I T E GELWA5CMTAFEL5 VfTAAGT- CATALOGUS DE WERELD IN AL HAAR KLEURENPRACHT Een prachtwerk bevattende meer dan 700 platen in kleurendruk en 3000 fotografieën in dubbeltoon, compleet in 36 afleveringen a 72 pagina's, formaat ongeveer 17 x 25 cM., of in 6 gebonden deelen PRIJS in seriën van 2 afleveringen per maand f 2.45 per serie onder rembours; in 6 gebonden deelen van 6 afleveringen per 3 maanden f 7.65 per deel, bij vooruit- betalingte voldoen, naverzoekom toezending van het bedrag Binnen eenigentijd wordt de prijs verhoogd tot f4. per 2 afleveringen en f 12.50 per gebonden deel iiiEiuainjBEiu

Wendingen Dutch nl | 1929 | | page 21