IT1flflfljDBLflD'UnBB,BDUlUEfU'fflj'5lfBEIIl=Unfll'flB[HITEETLiBEl,ET,Rmi[ITIH REDACTIE: C, J. BLAAUW W, M. DUDÖK HILDC KROP - J. F. STAAL - P. VORKINK EN H. C. VERKRUYSEN WENDINGEN ORGAAN VAN HET GENOOTSCHAP ARCHITECTURA ET AMICITIA TE AMSTERDAM, VERSCHIJNT IN DE NEDERLANDSCHE TAAL EN SOMS IN HEI FRANSCH, DUSTSCH OF ENGEL3CH WENDINGEN WORDT UITGEGEVEN DOOR C. A. MEES TE SANTPOORT. TELEFOON NR 22220 WENDINGEN WORDT GEDRUKT BIJ DE NAAML VENN. iPENBUÖR EN VAN SELDAM TE AMSTERDAM ABONNEMENT BIJ DE UITGEVERS OF BIJ DEN BOEKHANDEL. VOOR SELGIE„DE SIKKEL' ANTWERPEN DIT IS NUMMER 9 VAN DE 9DE SERIE (1928) EN GE WIJD AAN WERKEN VAN JOHAN THORN PRIKKER. MET BEHOUD VAN DE BE STAANDE TYPOGRAFIE NAAR ONTWERPVAN H.TH. WIJDEVELD IS DIT NUM MER SAMENGESTELD DOOR H. C. VERKRUYSEN. DE INLEIDING IS GESCHRE VEN DOOR J.W.H.LEURING. HET OMSLAG IS GEDRUKT NAAR EEN HOUTSNEDE a VAN HILDO KROP m 33

Wendingen Dutch nl | 1929 | | page 3