W. BOGTMAN HAARLEM GLAS IN LOOD A. J. A. HEETMAN ROTTERDAM IPENBUUR VAN SELDAM A K A D E 45 GEBRAND H GESCHILDERD GLAS GLAS IN LOOD PI ETER DE RAADTSTRAAT 49 DRUKWERKEN IS SPECIAAL INGERICHT VOOR HET DRUKKEN VAN GROOTE OPLAGEN DE DRUKKERIJ DER N.V. WAAR DIT TIJDSCHRIFT WORDT GEDRUKT, LEVERT SPOEDIG EN BILLIJK AL UW BENOODIGDE DESGEWENSCHT MET BIJ LEVERING VAN CLICHÉ'S NIEUWE LOOIJERSSTRAAT 47, AMSTERDAM TELEFOON 42897 UIEIIiailUBEli

Wendingen Dutch nl | 1929 | | page 21