mnnniDra'UDnP'DDiin'ÉfU'aEP[iii=uiiiiiun mitih REDACTIE: C. J BLAAUW W M, OU OOK - HILDO KROP - J. F. STAAL - P. VORKINK EN H G VERKRUYSEN WENDINGEN, ORGAAN VAN IET GENOOTSCHAP ARCHITÉCTURA ET AMICITIA TE AMSTERDAM VERSCHIJNT N DE NEDER LA M DSC H E TAAL EN SOMS SN HET FRANSCH, DUITSCH OF ENGELSCH WENDINGEN WORDT UITGEGEVEN DOOR C. A Mi EES TE SANTPOORT .TELEFOON NR 22220 WENDINGEN WORDT GEDRUKT 8IJ DE NAAML VENN. IFENÖUUR EN VAN SELDAM TE AMSTERDAM mm 'A DIT IS NUMMER 11 VAN DE 9DE SERIE (1928) EN GE WIJD AAN POPPEN EN MA RIONETTEN VAN GRIETJE KOTS. MET BEHOUD VAN DE BESTAANDE TYPOGRA FIE NAAR ONTWERP VAN H. TH. WIJDEVELD IS DIT NUMMER SAMENGESTELD DOOR H. C. VERKRUYSEN. DE INLEIDING IS GESCHRE VEN DOOR T. LANDRÉ. HET OMSLAG IS ONTWORPEN EN OP STEEN GETEEKEND DOOR A. KURVERS a 1 m

Wendingen Dutch nl | 1929 | | page 3