AsSfete? IKOON DER DIISOES. SCHOOL VAN MOSKOU. MIDDEN 15E EEUW. COLLECTIE OSTROOECHOF. DE GOUDEN RADEERINGEN, WAARMEDE GEWAAD, ZETEL, EVANGELIE, DIE IN AANRAKING MET DEN HEER ZIJN, ZIJN VERLUCHT, VORMEN DEN AANHEF EENER NIEUWE RUSSISCHE KLEUREN-IKONOGRAPHIE.

Wendingen Dutch nl | 1929 | | page 11