1$#?* w t- y*4Wt,-.w: «S«m IKOON VAN DEN INTOCHT DES HEEREN IN JERUSALEM. EERSTE SCHOOL VAN STROGANOF. TWEEDE HELFT DER 16E EEUW. MOSKOU. MERKWAARDIG VOORBEELD VAN EEN ECHT- RUSSISCHE ARCHITECTONISCHE OMVORMING VAN DEN BYZANTIJNSCH EN, WAT SCHRALEN IKOONSTIJL. NAAST DE TRADITIE ONTWIKKELT ZICH EEN VRIJE KUNSTOPVATTING.

Wendingen Dutch nl | 1929 | | page 18