W. BOGTMAN HAARLEM P LANDEN EN VOLKEN ■I te' - A IPENBUUR VAN SELDAM h EMMAKADE 45 45 tiSZm GEBRAND H GESCHILDERD GLAS GLAS IN LOOD i l$ra*-?Cs<D A rr BIJ DE UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ E. N. U. M. NIEUWE LOOIJERSSTRAAT 47, TE AMSTERDAM, IS DE INTEEKENING OPENGESTELD OP Prospectus op kunstdrukpapier met illustraties in kleurendruk wordt op aanvrage gratis toegezonden DRUKWERKEN IS SPECIAAL INGERICHT VOOR HET DRUKKEN VAN GROOTE OPLAGEN if?' iV- VW V io ":-■ »♦>-- 0 Cj\ DE WERELD IN AL HAAR KLEURENPRACHT Een prachtwerk bevattende meer dan 700 platen in kleurendruk en 3000 fotografieën in dubbeltoon, compleet in 36 afleveringen a 72 pagina's, formaat ongeveer 17 x 25 cM., of in 6 gebonden deelen PRIJS in seriën van 2 afleveringen per maand f 4. per serie onder rembours; in 6 gebonden deelen van 6 afleveringen per 3 maanden f 12.50 per deel, bij vooruit- betalingte voldoen, naverzoekom toezending van het bedrag DE DRUKKERIJ DER N.V. WAAR DIT TIJDSCHRIFT WORDT GEDRUKT, LEVERT SPOEDIG EN BILLIJK AL UW BENOODIGDE DESGEWENSCHT MET BIJ LEVERING VAN CLICHÉ'S NIEUWE LOOIJERSSTRAAT 47, AMSTERDAM TELEFOON 42897 lUEIUailUEEIlj

Wendingen Dutch nl | 1929 | | page 21