Afdeeling WEGEN vDUBOUGa HOLLANDSCHE BETON MAATSCHAPPIJ 's-GRAVENHAGE m GROOT HERTOGINNELAAN 258 TELEFOON 33830 TELEGR. ADRES: BETONIJZER dl BITUMINEUZE WEGBEDEKKINGEN OP FUNDEERING VAN IEDER GEWENSCHT TYPE LINOLEUM KROMMENIE Ca. 9000 M2 GELEGD RDLHUü&M&TRÜOJ fEfclFISHflfl KOLONIAAL INSTITUUT - AMSTERDAM EVAN

Wendingen Dutch nl | 1929 | | page 2