mflflfUDBLflöUDDB'öDUliiEfUEIljSltPfnJ^iJfllUflBCHITfETiJPB'ET'flmiDTIB i REDACTIE C.J. BLAAUW W. M. OUDOK HILDO KPQF J F STAAL - P.VORKINK EN H. C. VERKRUYSEN WENDINGEN» OPGAAN VAN HET GENOOTSCHAP ARCHITECTURA IT AMICITIA TE AMSTERDAM VERSCHUIMT m DE NEDERLANDSCHE TAAL EN SOMS m HET FRANSCH, DU8TSCH OF ENGELSCH WENDINGEN WORDT UITGEGEVEN DOOR C. A MEES Tig SANTPOORT. TELEFOON NR 2222© WENDINGEN WORDT GEDRUKT BIJ DE NAAPL VENN I PEN BUUR EN VAN SELDAM TE AMSTERDAM ABONNEMENT BIJ OE UITGEVERS ©F BIJ DEN BOEKHANDEL VOOR BELGIE CE SIKKEL ANTWERPEN va DIT IS NUMMER 12 VAN DE 9DE SERIE (1928) EN GE WIJD AAN RUSSISCHE IKONEN. MET BEHOUD VAN DE BESTAANDE TYPOGRA FIE NAAR ONTWERP VAN H. TH. WIJDEVELD IS DIT NUMMER SAMENGESTELD DOOR H. C. VERKRUYSEN. DE INLEIDING ISGESCHRE VEN DOOR DR.LH.GROND IJS. HET OMSLAG IS ONT WORPEN DOOR K. KATKOF. AFBEELDINGEN UIT L'ICO- NE RUSSE, METTOESTEM MING VAN SEMINARIUM KONDAKOVIANUM, PRAAG. REPRODUCTIE VERBODEN l

Wendingen Dutch nl | 1929 | | page 3