I «- k3&é< .>rsssiöS rT;.'^;-#^ ^.ZCM I <t axr >n - f- tr 7% -V - -j. -y ,i X* Wr.W.ai. '.yr,-y fe>>^3 'yM$ï i-stó .;Xcic»r" ->• vf-jyê lé m ,V.| iTy •v .^?S rVU' ■Ü\ri~rf^r "- -? AArl7;JJ ;-\-v L Wtsg&y>* •^•^••'V\ '5lA'^ X s*4"-. -«. v" »v 1 *Sr^ - **>-■*. /r 1 SW ËMHbHRH 55^»- -'I <>-$. i I «Tv*?f f-p *""7vV »w.*J S&rZ 't - y*&> I - - "V f 4*Nir£* - v ',- %?7*i l r A rivV'/ "Ai c*c£-"*'.ti-<3 g# A vr* i"VlS>*£ »- 'Af> 'Afv. 4'jKfc* - IKOON DER MOEDER GODS MET DE DUIF, VAN KONEWETS. SCHOOL VAN NOVGOROD. 15E EEUW. HET ORIGINEEL IS EEN BE ROEMDE MARIABEELTENIS, DIE VOLGENS DE TRADITIE OMSTREEKS 1400 UIT DEN MONT ATHOS OVERGEBRACHT ZOU ZIJN NAAR HET KLOOSTER KONEWETS AAN HET LADOGA-MEER. DE STIJL IS ITALO-BYZANTIJNSCH.

Wendingen Dutch nl | 1929 | | page 4