mm omtrekken, en vormen een bijzondere geheimzinnige wereld, aan gene zijde van alle aardsche horizonten, ver achter de stoutste droomen. De nimben der heiligen, en de hemelsche landschappen, zijn omstraald door bundels van kleuren, zoo licht en kinderlijk, zoo vroolijk en opwek kend, dat het hart van den geloovige er zich door voor bereidt tot een voortreffelijkere onaardsche blijheid. Een bijzondere kleurensymboliek, welker toonschaal ontleend is aan de pracht der zonsondergangen, beheerscht deze feestelijke phantasie├źn. In het Westen heeft de Renais sance, door de kunstverbeelding naar het waarneembare terug te leiden, voor altijd de kerkkunst gedood. In de Russische ikonen bezitten wij de eenige Christelijke schilderkunst in Europa, en waarschijnlijk de eenige gemeenschapskunst, die in ons werelddeel nog mogelijk schijnt. Dr. L. H. GRONDIJS. De foto's zijn van Julius Oppenheim, Den Haag.

Wendingen Dutch nl | 1929 | | page 6