HomeSearch

119 results found

| Art d'aujourd'hui fr | page 32

classique. El les composent une sorte d'allegro a la Vivaldi, tres colore, rapide, ou les formes se definissent non seulement par elles-memes mais aussi par le mouvement qui les entraine. Ici les qualites de

| Ariadne nl | page 52

termen als cadenza, dolce en allegro. Het gevonden denksysteem is de sleutel voor het klassificeren van de voor de functionele muziekprogramma's in aan merking komende melodieën, waarvoor geput wordt uit

| Ariadne nl | page 6

De film Allegro Vivace an im pression of Industrial Holland, ver vaardigd in opdracht van de Econo mische Voorlichtingsdienst, heeft de eerste prijs gewonnen in de catego rie technisch

| Ariadne nl | page 6

De Nederlandse film Allegro Viva ce, een impressie van industrieel Ne derland, is bekroond op het interna tionaal filmfestival dat eind oktober werd gehouden in San Francisco. De film won een eerste ... prijs in de cate gorie „film als communicatiemiddel". Allegro Vivace is in opdracht van de Economische Voorlichtingsdienst gemaakt door Frans Dupont en ge produceerd door Multifilm in Hilver sum. Eerder

| Ariadne nl | page 16

Pickwick International, een maatschappij die in over eenkomst met de Amerikaanse CBS de budget labels Hallmark en Allegro produceert, heeft eind juni een produktie- en marketingovereenkomst gesloten

| Ariadne nl | page 4

Reclamekring Oost organiseert op dinsdag 30 september om 4 uur een filmmiddag in het Concertgebouw in Hengelo (O.), verzorgd door Cine- centrum. Vertoond zullen worden de films Allegro Vivace

| Ariadne nl | page 26

consumente. De vrouw, gefo tografeerd bij haar Mini, Allegro of Maxi, gebruikt haar auto om te winkelen en om bij het marktkraampje haar boodschappen in te laden. Tegelijkertijd echter heeft British Leyland

| Ariadne nl | page 25

Michaël van den Akker (Ruf Administratiesystemen), Bedrijf schap Horeca, British Leyland Nederland/Leyland Industries Bel- gium (Mini, Allegro, Marina, Princess, Triumph, Rover, Jaguar, Landrover

| Ariadne nl | page 107

, Breewer-B British Ley land Ned/Leyland Ind. Belgium (Mini, Allegro, Marina, Princess, Triumph, Rover, Jaguar, Landrover, Range Rover), vdB/C Britt-Tech (hogedrukreinigers), Breewer-B Broek C.J. van den

| Ariadne nl | page 38

Michael van den Akker (Ruf Administratiesystemen), Bedrijf schap Horeca, British Leyland Nederland/Leyland Industries Belgium (Mini, Allegro NMarina, Princess, Triumph, Rover, Jaguar, Landrover

| Ariadne nl | page 118

British Caledonian Airways, Breewer-B British Leyland Ned/Leyland Ind. Belgium (Mini, Allegro, Marina, Princess, Triumph, Rover, Jaguar, Landrover, Range Rover), vdB/C British Tourist Authority, O M

| Ariadne nl | page 23

Abbott (Selsun, medicinale shampoo), Michaël van den Akker (Ruf Administratiesystemen), Bedrijfschap Horeca, British Ley- land Nederland/Leyland Industries Belgium (Mini, Allegro Marina, Princess

| Ariadne nl | page 101

Strike, Belinda, Gladstone), Lintas British Caledonian Airways, Breewer-B British Leyland Ned. /Leyland Ind. Belgium (Mini, Allegro Marina, Princess, Triumph, Rover, Jaquar, Landrover, Range Rover

| Ariadne nl | page 29

Voor de namen van de verschillende Meric Fashionpruiken speelde Brückel leentje buur bij de muziek. Enkele 'titels': Auba de, Allegro, Musette, Gavotte, Ballet. De eerste pagina van het showboek voor ... Allegro. Zacht en vrolijk. Speels en lieftallig. Ben ik die vrouw of is het mijn alter ego? Wat doet het er toe zolang de u

| Ariadne nl | page 23

Abbott (Selsun, medicinale shampoo), Michaël van den Akker (Ruf Administratiesystemen), Bedrijfschap Horeca, British Leyland Nederland/Leyland Industries Belgium (Mini, Allegro, Marina, Princess

| Ariadne nl | page 127

Strike, Belinda), Lintas British Caledonian Airways, Breewer-B British Leyland Ned. /Leyland Ind. Belgium (Mini Allegro Marina, Princess, Triumph, Rover, Jaquar, Landrover, Range Rover), vdB/C

| Ariadne nl | page 6

auto's. Daarvan ziet men een frontafbeelding met naam en toenaam: Datsun 120 Y, Austin Allegro 1302SDL, Fiat 128 N - 1300 CL, Ford Escort 1300 en Renault 5 TL, plus wit in stippellijn de Chevette L. Dat

| Ariadne nl | page 23

Michael van den Akker (Ruf Administratiesystemen), Bedrijf schap Horeca, Leyland Nederland/Leyland Industries Belgium (Mini, Allegro, Marina, Princess, Triumph, Rover, Jaguar, Landrover, Range Rover

| Ariadne nl | page 30

Bedrijfschap Horeca, Leyland Nederland/Leyland Industries Belgium (Mini, Allegro, Marina, Princess, Triumph, Rover, Jaguar, Landrover, Range Rover), Truck Bus Division Ne derland/ België, Bührmann

| Ariadne nl | page 33

(Leyland) volgend jaar de Metro als een soort vervolgtype Morris'reelameaanpak voor Mini, Allegro en Marina is vrij agres sief en wordt daarom regelmatig bekritiseerd. Maar het is rela tief oud aanbod en dat

| Ariadne nl | page 21

- speelmachine is er nu een afzonderlijke reclametekstenmachine verkrijgbaar. De klant kan een keuze maken uit tien banden. Die zijn bijvoorbeeld getiteld: mezzo, allegro, tempo, presto, grazio so. Mezzo betekent ... restau rant. Allegro staat voor 'happy music' van grote orkesten, te draaien bij het werk en zo betekent Tempo alles watje je maar kunt indenken tot en met harde beat en rock. Dat is voor de stadions en

| Commercial Art / Art and Industry en | page 50

Publishers, it seems, are getting off the mark somewhat more quickly than advertising agents these days. Constables, I notice, are already using Allegro in small space announcements where it holds ... It is a good choice. Allegro is certainly one of the best, if not the best, of the script types we have had during the past few years. It is, for one thing, heavy, and it is also readable. It rides