HomeSearch

1 result found

| Revue der Reclame Expres nl | page 4

De in opdracht van de Economische Voorlichtingsdienst vervaardigde film 'Allegro Vivace - an impression ol Industrial Holland' heeft in Italië de eerste prijs in de categorie 'Technisch industriële ... voorlichting' gekregen De film 'Allegro Vivace' wordt dooi de Economische Voorlichtingsdiens in het buitenland verspreid om eer beeld te geven van de grote indus triële ontwikkeling, die zich in Ne derland sinds