HomeSearch

119 results found

| Kontekst nl | page 29

Maar zo raak je helemaal van het a propos der Allegro af. Deze auto is geen gespierde sportwagen, die - zoals vaak het geval is - gekocht wordt om manne lijkheid te bewijzen, waarmee de koppe ling

| Jakzijeme / Magazine DP cs | page 33

His masters voice AN 715-7 I Leuto Maestoso Allegro quasi doppio mo- vimento Leuto maestoso Allegro Poco adagio Vivace non troppo Vivace. II. Andante Un poco piu mosso Neno Po co meno mosso Quasi ... andante Vivace non troppo Andante Allegretto Meno mos so. HI. Andante moderato Allegretto scherzando Pin andante moderato. -IV. Allegro Meno mosso, quasi tempo prim'o. V. Leuto maestoso Vivace Leuto Uri

| Graphis de | page 24

wissen nur zu genau, dass auf das Allegro immer das Andante folgt; wer die Neugierde des Lesers wecken will, dem bleibt bald nur noch die Mög- lichkeit vorwiegend literarischer Rückgriffe. Es ist kein

| Ariadne nl | page 6

De Nederlandse film Allegro Viva ce, een impressie van industrieel Ne derland, is bekroond op het interna tionaal filmfestival dat eind oktober werd gehouden in San Francisco. De film won een eerste ... prijs in de cate gorie „film als communicatiemiddel". Allegro Vivace is in opdracht van de Economische Voorlichtingsdienst gemaakt door Frans Dupont en ge produceerd door Multifilm in Hilver sum. Eerder

| Ariadne nl | page 29

Voor de namen van de verschillende Meric Fashionpruiken speelde Brückel leentje buur bij de muziek. Enkele 'titels': Auba de, Allegro, Musette, Gavotte, Ballet. De eerste pagina van het showboek voor ... Allegro. Zacht en vrolijk. Speels en lieftallig. Ben ik die vrouw of is het mijn alter ego? Wat doet het er toe zolang de u

| Graphis de | page 102

Bob Hall, President of Allegro, Inc. (formerly Vuamet-France), El Segundo, CA/USA AÜegra, Inc., importer and distributor of sun- glasses, was founded in 1981 and operated until November 1988 as ... Bob Hall, Prásidenl der Allegro, Inc. (ehenials Vuamet-France), El Segundo, CA/USA Allegra, Inc., lmporteur und Verteiler von Son- nenbrillen, 1981 gegründet, operierte bis Novem ber 1988 ais Vuarnet

| Ariadne nl | page 25

Michaël van den Akker (Ruf Administratiesystemen), Bedrijf schap Horeca, British Leyland Nederland/Leyland Industries Bel- gium (Mini, Allegro, Marina, Princess, Triumph, Rover, Jaguar, Landrover

| Ariadne nl | page 23

Abbott (Selsun, medicinale shampoo), Michaël van den Akker (Ruf Administratiesystemen), Bedrijfschap Horeca, British Ley- land Nederland/Leyland Industries Belgium (Mini, Allegro Marina, Princess

| Ariadne nl | page 38

Michael van den Akker (Ruf Administratiesystemen), Bedrijf schap Horeca, British Leyland Nederland/Leyland Industries Belgium (Mini, Allegro NMarina, Princess, Triumph, Rover, Jaguar, Landrover

| Ariadne nl | page 30

Bedrijfschap Horeca, Leyland Nederland/Leyland Industries Belgium (Mini, Allegro, Marina, Princess, Triumph, Rover, Jaguar, Landrover, Range Rover), Truck Bus Division Ne derland/ België, Bührmann

| Ariadne nl | page 23

Michael van den Akker (Ruf Administratiesystemen), Bedrijf schap Horeca, Leyland Nederland/Leyland Industries Belgium (Mini, Allegro, Marina, Princess, Triumph, Rover, Jaguar, Landrover, Range Rover

| Ariadne nl | page 23

Abbott (Selsun, medicinale shampoo), Michaël van den Akker (Ruf Administratiesystemen), Bedrijfschap Horeca, British Leyland Nederland/Leyland Industries Belgium (Mini, Allegro, Marina, Princess

| Ariadne nl | page 16

Pickwick International, een maatschappij die in over eenkomst met de Amerikaanse CBS de budget labels Hallmark en Allegro produceert, heeft eind juni een produktie- en marketingovereenkomst gesloten

| De Delver nl | page 12

Wat de structuur betreft, houdt hij zich streng aan de grondstellingen van het allegro in de sonate, een zeker patriarchaal hardnekkige trouw, die somwijlen tot verbazing dringt; een dergelijk

| Das Kunstblatt de | page 28

gestattet sich der Komponist nebeneinander Allegro, Scherzo, Andante, Grave das Orchesterwerk, die Sonate, das Lied, die Fuge, Kantate, das Requiem, die Oper. Er komponiert in alien Taktmafien und Tonarten

| Ariadne nl | page 6

auto's. Daarvan ziet men een frontafbeelding met naam en toenaam: Datsun 120 Y, Austin Allegro 1302SDL, Fiat 128 N - 1300 CL, Ford Escort 1300 en Renault 5 TL, plus wit in stippellijn de Chevette L. Dat

| Ariadne nl | page 26

consumente. De vrouw, gefo tografeerd bij haar Mini, Allegro of Maxi, gebruikt haar auto om te winkelen en om bij het marktkraampje haar boodschappen in te laden. Tegelijkertijd echter heeft British Leyland

| Ariadne nl | page 52

termen als cadenza, dolce en allegro. Het gevonden denksysteem is de sleutel voor het klassificeren van de voor de functionele muziekprogramma's in aan merking komende melodieën, waarvoor geput wordt uit

| Ariadne nl | page 6

De film Allegro Vivace an im pression of Industrial Holland, ver vaardigd in opdracht van de Econo mische Voorlichtingsdienst, heeft de eerste prijs gewonnen in de catego rie technisch

| Ariadne nl | page 4

Reclamekring Oost organiseert op dinsdag 30 september om 4 uur een filmmiddag in het Concertgebouw in Hengelo (O.), verzorgd door Cine- centrum. Vertoond zullen worden de films Allegro Vivace

| Graphis de | page 20

conventicd sequence not to know that the allegro is followed by the andante. If a !ii<i reader's curiosity is to be aroused, there is consequently no alterna- e but to have recourse to primarily literary

| Graphis de | page 25

sommes trop habitués ux séquences pour ignorer qu'après l'allegro viendra l'andante. Pour veiller la curiosité, il ne reste done plus guère d'autres recours que sur- but littéraires. Circonstance autant qu

| Die Tapete de | page 8

Rechte geltend, er meldet in wacbsendem Tempo neue For- derungen an, und torioht, wer glaubt, das Allegro furioso der welt- wirtschaftlichen Entwicklung bremsen und in ein idyllisches Adagio mit

| Deutsche Tapeten-Zeitung de | page 9

Verkaufsniederlage der weit uber Berlin hinaus bekannten „A.G.B. Stoffe G.m.b.H. Der Dekorateur Herbert Schmautzer verwandte zwei Tapeten aus der Allegro-Kollektion der Marburger Tapetenfabrik ein Blumen- und ein