HomeSearch

569 results found

| Wallpaper en | page 13

cities Ben S. Bostick, representative of Roberts Everett As sociates, who managed the six Wall Paper Institute Shows, inserted ads in local papers. The following appeared in the Kansas City Star: ... telephone. "We've found him, a one-armed paperhanger!" he exclaimed, and hung up triumphantly. He had inserted similar advertisements in newspapers in Philadelphia, Bos ton, Buffalo, Cleveland, and Chicago

| View en | page 35

Here is, for example, a book on Baudelaire by Mr. Joseph D. Ben nett, which, following T. S. Eliot, Charles Du Bos and others, insists on the interpretation of Baudelaire as the poet of original sin ... and the "religi ous paradox." According to Mr. Ben nett, Baudelaire's greatness consists in having been, together with Kierke gaard and Dostoievsky, one of the very few who, in the nineteenth cen tury

| Ver Sacrum de | page 13

Vereinigungsmitglieder bestehe, so ist zu ant= worten: darin, daB sie sich der groBen und eigenartigen Wirkung des geplanten Raumes zuliebe der Ausstellung und somit der Verkaufsmoglichkeit ihrer eigenen Werke begeben ... Haus baue. Wieweit solche Geriichte der Bos= willigkeit, wieweit der Unkenntnis ihre Entstehung ver= fjdanken, sei dahingestellt. Es..sind bei dieser Gelegenheit noch andere provozie= rende Au

| Typographische Mitteilungen de | page 9

gebrucft, ben beute, man ftaune, feín Bud)brucfer^©reíf 3Íert; benn «bos arme Díecberl» bat ín letjter 3eít oft genug berbalten müffen. Ss febíen, ais bdtten bíe 3ünger ber 0d)mar3en Xunjt ü)re IDut an íbm ... euge fíd). Pem norlíegenben ^>cft eín b^ímatlícbes ©eprage 3U geben, mar unfer 0treben, besbalb murbe ais íextfcbríft bíe 0d)mabacber, bes ín unferen IKauern lebren? ben unb febaffenben Mnftlers

| Typographische Mitteilungen de | page 40

<J XDo ber ©írgl bod) com 23ad)ioíejerbdu8l roar unb über» baupts IDenn er roenígjtens eín geíjtlídber geroor» ben roar Decbant ober Pralat. Ko, Profejjor - bos ís a ni; 6d)íacbs! Sreüícb, freílíd ... Kínbes mít eíner £oroenbegeg= nung ausfüllte, bíelt bíe mannlícbe £ujt ©rojioater ©teffens gleícben 6d)rítt, toenn er con eíner toílben 3agb, eínem foníg* lídjen 6íeg über ben Koníg ber iíere traumte. ©ber

| Revue der Reclame Expres nl | page 1

igeniu* vcJf e„^vSel ideeën",v dde juffrouw Marple. „Ik raak v gechoqueerd, weet Je. maar\ ben ik toch wel geschrokken." y"an het^ particuliere leven van ... .starK^ Jjèn err^L, ytd waarovc be.scnfc^Sirr en de ra^enhcden voo otact. Ocnee. dat »,/feekt vanzelf aar ik bedoel de manier waarop z< iHrovcr schrijven. Ik ben enigszin: iderwets. moet je weten, en

| Revue der Reclame Expres nl | page 2

In de jury van de Layton Student Awards heb ben zitting de heren: Hugh A. Auger FIPA MInstMSM, president-directeur Auger, Turner and Baratte Ltd., voorzitter van de commissie Education and Training ... Foto's en reprodukties: P. van den Bos.

| Revue der Reclame Expres nl | page 1

bestempeld zou dienen te worden. Volgens mr. Burger hebben de kijkers immers ook deze gel den door prijsstijgingen dubbel en dwars be taald. 'Ik ben zo vrij', zei de heer de Kempenaer, 'op te merken ... AD '63. Sluiting van het seizoen op vrijdag 5 juni met het AD-R.E.M. '64-feest in het Bos baan-Paviljoen te Amstelveen, 's Middags voet balwedstrijd V.E.A.-AD '63.

| Revue der Reclame Expres nl | page 2

Een standje van drie vierkante meter. Twee witte wanden. Daarvoor een ta feltje met een portable schrijfmachi ne, twee krukjes en een bos rozen. Op de ene wand prijkt een foto, op de andere een ... ontwerper vijfeneenhalve dag hard werken. Te laat voor u? Hoeft niet. De machine staat er nog. Tik u naam en adres er even op (ben ook blij met u visitekaartje). Doet u het maar dan laat ik u nooit meer in de

| Revue der Reclame Expres nl | page 1

stapel zet ten. De eerste soort bedrijven, heb ben de markt afgetast en geconsta teerd dat er een markt bestaat voor bijvoorbeeld bedrijfshallen. Zij bou wen een acquisitie-apparaat op om deze projecten te ... De heer Hans Bos is als hoofd van de art group in dienst getreden bij Masius NV. Voorheen was hij art director bij v. d. Biggelaar NV.

| Revue der Reclame Expres nl | page 3

Alabastine Holland, Algemene Bank Nederland, Assurantieconcern Stad Rotterdam anno 1720/De Waerdye, C. Boonen Co (Braun en Eumig projectoren, Linhof camera's, Perutz films en Cremer statieven). Bos ... Ver- koopmij, Mobiloil, Sellotape, Showe- rings, Simoniz, Uncle Ben's Rice, Warner Bros. Mfg, Wilkinson Sword.

| Revue der Reclame Expres nl | page 1

jaarverslag van de VNU, een ontwerp van Ben Bos (Total Design) kreeg de derde prijs. Eervolle ver meldingen in deze categorie waren voor Koninklijke Zout-Organon NV, Arnhem en voor Bijenkorf Beheer. ... In de groep geïllustreerde jaarversla gen, het binnenwerk zonder of met steunkleuren (43 werkstukken) ging de eerste prijs naar het Assurantie concern Stad Rotterdam, Rotterdam; ontwerp Eelco Bos

| Revue der Reclame Expres nl | page 1

Reclame-atelier van Dokkum en Stu dio 'TET' zijn samengegaan en heb ben reclameteam Decorama gevormd. Het nieuwe bureau is gevestigd Korte Houtstraat 6, Haarlem. Telef. (023) 323398. ... Het reclame-adviesbureau A. A. Bos schaert (Amsterdam en Rotterdam) heeft binnen het eigen bureau een speciale personeelsadvertentie-groep (PAG) gecreëerd. Deze nieuwe groep is op 1 juni met haar

| Revue der Reclame Expres nl | page 4

macht heb ben ten aanzien van de producenten (misschien wel ten opzichte van een individuele detaillist), de individuele producenten hebben z.i. wel macht. 'De consument wordt in iedere geval ... KREEFT: (22 juni-22 juli) - Sinds Tamar in Vrij Nederland over haar tuin en de wielewaal schrijft is het opgeval len dat ii in het bos gesignaleerd bent, terwijl u fudéhlio fudéhlio riep. Het is

| Revue der Reclame Expres nl | page 6

Mr. J. van Duuren is op 1 november als adjunct-directeur in dienst getre den bij NV Adviesbureau A. A. Bos schaert. Hij was laatstelijk account director bij Ted Bates. De heer Van Duuren volgt de ... In de organisatie van de Coca-Cola Export Corporation, Amsterdam heb ben zich enkele wijzigingen voorge daan. De heer H. Holsmuller is be noemd tot advertising manager, de heer A. J. H. M. Blank tot

| Revue der Reclame Expres nl | page 1

die genen die een combinatie van be paalde bladen lezen. De verkoop voorbereiding - aldus de heer Bos man - zal dan ook een sleutelpositie binnen de nieuwe advertentiekern in- ... vervolgens een jaar te heb ben gewerkt bij Ogilvy Mather, trad Koch in dienst bij Young Rubicam New York waar hij gedu rende zeven jaar ondermeer de vol gende accounts behandelde: General Foods, P G, Gulf Oil

| Revue der Reclame Expres nl | page 3

De lijst van geslaagden bevat de na men van: A. M. Artz; M. V. Ben- tinck van Schoonheten; B. van den Berg; A. I. van den Boog; B. F. Chr. Bos; R. M. M. Bresser; Th. R. H. van Dijk; J. Hamer; J. A ... 'Door het wijzigen van campagnes, nog voordat deze ook maar de kans heb ben gekregen om effectief te worden, vermoorden de meeste reclamebureaus hun eigen reclameuitingen'. Tot deze conclusie komt E

| Revue der Reclame Expres nl | page 3

Omdat er geen specifiek onderzoek materiaal beschikbaar is waarbij de keuze van een blad vanuit de ge zichtshoek van de referentiegroep theorie bezien is, ging de heer Bos man uit van een concrete ... ben die het blad hebben gekozen als gevolg van sterk refererend gedrag dan grotere massamedia.

| Revue der Reclame Expres nl | page 1

meningsver- ;hillen gerezen ten aanzien van de edrijfsvoering van Total Design, /im Crouwel en Ben Bos zien met igang van augustus ook Benno Wis- 'ng vertrekken. Ontkend wordt dat oor deze mutaties in de top ... 'Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat ook de nieuwe informatie-tech nieken ondenkbaar zijn zonder de inbreng van en de gelden uit de re clame. Overigens zullen die nieuwe informatie-technieken ook

| Revue der Reclame Expres nl | page 1

Partners, ditmaal voor de wolcampagne 'Hou Holland Mooi'. De Gouden Pers in de categorie zwart/wit ging naar het finse bureau Sek voor een advertentie voor Bos ton sigaretten. In de categorie kleur werd ... Admedia-directeur drs. Jelle Bosman ondermeer tegen over Revue der Reclame verklaard, dat de sampling van drie maal 180.000 Eva's geen invloed zou heb ben op de uitkomsten van het NOP. Een mening die ook

| Revue der Reclame Expres nl | page 1

omdat zij al meerdere jaren cursisten voor ditzelfde examen heb ben opgeleid. De vooropleiding van de cursisten heeft eveneens geen aan wijsbare invloed op de examenresul taten, want van degenen die de ... Geslaagden cursus Marketing 2: P. J. Bakker, G. J. M. van Berkel, A. J. Beumer, F. W. M. Boekema, A. J. van de Boog, B. F. Chr. Bos,

| Reklame-Praxis de | page 30

Geschaft entwickelt, ein treuer Abnehmer hatte blei» ben können. ... sich in allen einigermaBen nennenswerten Stadten Deutsch» lands und des Auslands befinden. Ein Verzeidinis der Büros mitAngabe der StraBe, Geschaftsstundenusw. ist der Legitimation beigeheftet.

| Revue der Reclame nl | page 16

X 7. Bibliotheek Katholieke Hoogeschool, Bos- ... Iedere boektitel heeft verder een volgnummer, dat aan de linkerzijde van den schrijversnaam staat aan gegeven. Deze volgnummers heb ben betrekking op de systematische rubriekindeeling, waardoor het

| Revue der Reclame nl | page 28

Druk een Westers stempel op Oos terse Reclame was het onderwerp, dat J. H. Bos op de eerste bijeen komst van het winterseizoen van de Club onder de aandacht bracht. Met dat Oosters bedoelde hij In ... behandeling van reclame-eisen niet voor. Ligt het niet, zo vraagt de heer Bos zich af, op onze weg, om in samenwerking met het Genootschap voor Recla me, de Bond van Adverteerders, en ander eorganisaties, te

| Revue der Reclame nl | page 50

We doen dat op allerlei gebied in het leven en daar is al heel wat narigheid uit ontstaan. Maar daar wou ik het vandaag niet over heb ben. Ik wou het nu eens over onszelf hebben, over ons vrouwen. ... Wat zullen de mannen in de omgeving van die jonge Koningin Wilhelmina in die tijd hun wij ze hoofden geschud hebben, wat zullen ze met wantrouwen.en angst en vol zorg gekeken heb ben naar dat jonge

| Revue der Reclame nl | page 29

nogmaals de principiële verschillen tussen beide had uiteen gezet, klonk achter uit de zaal de stem van de heer Bos: ,,Ik ben al grotendeels overtuigd". Het werk van de overheid op het gebied der publici ... perschef, al behoort het contact met de pers tol zijn competentie. Hij is, zoals spreker het karak teriseerde, ,,het oog van de pers in het bedrijf". De discussie werkte ook verhelderend bij de heer Bos, die

| Revue der Reclame nl | page 43

- assistentje vroeg ook: „En wat had willen hebben?" Waarop de niet in het minst verontruste tweede klant vergat te antwoorden: In dien ik iets had willen heb ben was ik niet hier ge komen." ... door de Heer J. Bos.

| Revue der Reclame nl | page 2

Joh. H. Bos jubileerde ... 1 Augustus was het 25 jaar geleden, dat de heer Joh. Bos als reclamechef in dienst trad van Lindeteves. Dat was in Indië en precies op zijn 30ste ver jaardag. In Holland was hij als jongste bediende

| Revue der Reclame nl | page 12

,,12 manen geleden ik wandel in bos. Tijger ook. Plots wij neus aan neus. Vreselijk ik geen geweer. Als met vuur in broek ik loop naar boom en klim. Maar tijger nog net hap in been. Kijk hier is ... Wat is zo opvallend in mijn negerverhaaltje? Er staan alleen concrete woorden in. Vuur, boom, geweer, bos geen snelheid, kracht, verdediging, landbouw.

| Revue der Reclame nl | page 45

In deze Commissie nemen zitting de heren J. Poen en H. L. van Tyn, die reeds geruime tijd de Redactie vormden voor de Publicatie van de Club van Veertig, verder aangevuld met de heren J. Bos en M ... Volgens de richtlijnen, aangegeven door het Bestuur van de Club van Veertig, zal de nieuwe commissie tot taak heb ben, het contact te onderhouden met de andere Reclame- Organisaties en haar Organen

| Revue der Reclame nl | page 31

ten en grootte en men weet eenvoudig niet waar men het moet opbergen. Ik onderscheid twee soorten drukwerk. Het ene soort kan men met een bos bloemen vergelijken: daar ben ik, be kijk me even en gooi me ... verschrikkelijk. Zo in de stijl van: „U zult waarschijn lijk nog nooit van ons gehoord heb ben, maar...." Met de monsters zit ik vaak erg opgescheept. Moet U dit fantastische dure en geheimzinnige apparaat eens

| Revue der Reclame nl | page 24

Hilariteit ontstond toen de heer Joh. PI. Bos de volgende vraag stelde: „als de heer Bölger voor de salarië ring van de reclamechef de resul taten als basis neemt, moet dat dan óók niet gebeuren ten ... Nadat onze voorzitter erop gewezen had, dat er wat het bestuur en congrescommissie ook uitdoktert altijd een groep leden bleef bestaan, die zijn teleurgesteld of kritiek heb ben, zei hij o.a.: „Wat

| Revue der Reclame nl | page 28

ben ik het liefst in een gewoon goed degelijk restaurant waar een vis een gewone vis, een biefstuk een gewone biefstuk is en waar boven dien de rekening een gewone rekening is. ... „Ik ben een man voor teamwork", zei Geert Elfferich ergens. „De een zegt wat en de ander reageert. Zo groeit een idee naar juiste vormen. En als de één eens een weekje droog staat, vangt de ander de

| Revue der Reclame nl | page 64

van wat hun opdrachtgevers uit Engelse en Amerikaanse tijdschriften heb ben geknipt. Zij werken samen met schil derachtige broeders in Apollo, die de blikvangers ontwerpen. De laatste uit drukking heeft ... Reclame-industrie BOS - Nijmegen - Tel. 20037

| Revue der Reclame nl | page 33

„Nu, zo mooi afgebakend is dat niet", zeggen wij, want wij werken niet met de Bos schoolatlas van Nederland, maar met stafkaarten waar Ir. Staf jaloers op kan zijn. ... en wij op school heb ben geleerd. Vierhand weet er alles van.

| Revue der Reclame nl | page 56

zegt, als hij eerlijk is: 'Ik doe geen uit geverszaken, ik ruil papier tegen geld en ben dus eigenlijk een koopman in bedrukt papier'. Want een écht tijdschrift is het Wereldtijdschrift allerminst. Het ... de meesten beseffen pas waar het om gaat, als je ze een kwi tantie onder de neus houdt. Dan voelen ze zich als bij een wandeling in een bos met een beminnelijke gezel die onder 't kouten een pistool

| Revue der Reclame nl | page 66

magere schreefloze kapitale letter, de balken en strepen met wit er tussen. Als ik goed ben ingelicht heeft de ontwerper zijn neus buiten de Nederland se grenzen gestoken en was hij o.m. werk zaam bij ... De uitgave van dit 12-pagina's tellende extra-katern werd mede mogelijk gemaakt door de adverterende bureaus Alta, Bos- schaert, Bouman, Van Maanen, Nijgh 8c Van Ditmar, Poen, Recla, Sanders, Smit

| Revue der Reclame nl | page 32

Er zijn ook gunstige momenten: de choco ladeletters van 'Het Centrum' die we sinds jaar en dag een paar dagen voor St. Nicolaas krijgen; enkele jaren geleden de bos echte margrieten ... 'Ons blad geeft elk jaar als goodwill-ge- schenk aan advertentie-contractanten een zakagenda cadeau. In andere vorm heb ben wij de laatste jaren niets gedaan. Zoals u bemerkt heeft ons geschenk een

| Revue der Reclame nl | page 35

maal zoveel goederen uit Europa als uit Amerika aangekocht, en dat niet omdat de Amerikaanse te duur zijn, maar om dat de Europeanen verkopers op pad heb ben gestuurd, die hun vak verstaan en er ook ... westelijke staten, waar het ongeval te Bos ton niet zoveel publiciteit had gehad, wa ren de afzeggingen overigens iets minder.

| Revue der Reclame nl | page 66

'De z.g. speciale nummers of bijlagen wor den in de laatste tijd in zo vele variaties en zo veelvuldig uitgegeven, dat men door de bomen het bos niet meer kan zien. Met uitzondering van enkele zeer ... 3. Ik ben van oordeel dat er tegenwoor dig reel iaat veel bijlagen zijn, die kenne lijk goeddeels zijn geconcipieerd in ver band met de mogelijkheid tot het aan trekken van advertenties.

| Revue der Reclame nl | page 68

afkomstig van bedrijven die zelden adver teren en daardoor met slecht of oninteres sant materiaal tevoorschijn komen), ad vertenties bovendien, die dikwijls niets met de gebeurtenis in casu te maken heb ben ... , ziet de lezer door de bomen het bos niet meer!

| Revue der Reclame nl | page 34

speciaal voor te maken. Deze foto leende zich naar de mening van de samenwer kende tekstschrijvers Jan Okkinga en Ben Bos uit het beschikbare' materiaal het beste, om vlotweg geassocieerd te kunnen worden ... tussen fotograaf Versnel, tekstschrijver Bos en lay-outman Cor Walstra GKf.

| Revue der Reclame nl | page 20

ook verstek gaan, om niet de in druk te wekken, dat een Nederlander de ze Duitse bijeenkomst wilde annexeren. Ondertussen ben ik, ondanks mijn ge makzuchtige zwijgen in Hamburg, van mening, dat juist de ... Bart Bos, kleurenadviseur

| Revue der Reclame nl | page 14

De Ahrend-advertentie is er een van een cam pagne, waarvan idee en realisatie werden ver zorgd door een team, bestaande uit Ben Bos (art-director Ahrend Libra N.V.), Jan Versnel (VRI) en Gerard ... Wernars (GKf). Alle teksten voor deze campagne werden geschreven door Ben Bos, van wie ook het idee van de gekozen advertentie afkomstig was. De slogan 'Ahrend voor heel wat mensen de helft van het werk

| Revue der Reclame nl | page 30

zijn, maar hier blijft men tenminste door de bomen het bos wèl zien (als u begrijpt, wat ik hiermee bedoel). ... een van de a.e.'s of onze marketingman. En als ik dan zo stil bezig ben, dan schieten soms de wildste gedachten door me heen. Dan ga ik peinzen en piekeren - vooral de laatste tijd - waar het toch naar