HomeSearch

1 result found

| Bouwkundig Weekblad Architectura nl | page 2

In de hoofdstad hebben B. en W. een commissie ingesteld, die tot taak zal heb ben het vraagstuk van het bouwen al of niet op verhoogden grond te bestudeeren. Leden zijn: de waarnemend directeur der P ... ; de voorzitter van de Gezondheidscommis- sie, E. I. van Itallie; W. C. Deenik Zzn., lid der Gezondheidscommissie; A. W. Bos, oud-directeur der P. W.; ais lid, tevens secretaris, de hoofdingenieur, hoofd